"begeleider van mens & organisatie in verandering"

Flash

Gestresseerde werknemers met meer spanningsklachten

Gestresseerde werknemers met meer spanningsklachten

Meer dan twee op de vijf werknemers worden geconfronteerd met fysieke en mentale spanningsklachten. In vergelijking met 2013 gaat het om een stijging met bijna 30 procent. Hoofdpijn, hartkloppingen, slapeloosheid, concentratieverlies, neerslachtigheid en prikkelbaarheid. Deze spanningsklachten zijn vaak het gevolg van stress: zowel stress op het werk als stress in de privésfeer. Overmatige stress is sinds 2013 niet toegenomen: 62 procent van de Belgische werknemers lijdt eronder. Het aantal gestresseerde werknemers met meerdere reële spanningsklachten daarentegen, is wel gestegen: van 42 procent in 2013 naar 54 procent in 2015. Een stijging met bijna 30 procent. “De toegenomen intensiteit van spanningsklachten kan wijzen op langdurige stress”, zegt HR research expert bij Securex Heidi Verlinden. Meer spanning, minder prestatie Bijna een kwart van de werknemers met meerdere spanningsklachten geeft aan minder goed te presteren, tegenover 14 procent van hun collega’s. De spanningsklachten houden werknemers ook eens zo lang thuis: werknemers met weinig spanningsklachten nemen gemiddeld 6 afwezigheidsdagen per jaar, terwijl hun meer gespannen collega’s 16 dagen thuisblijven. Volgens Securex liggen ongeveer de helft van de oorzaken van de stress buiten de werkcontext. Oorzaken op het werk zijn onder meer een te hoge fysieke en mentale werkbelasting, een gebrek aan “werk op maat” alsook een gebrek aan autonomie. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse stressbarometer die HR-dienstverlener Securex dinsdag publiceert. Voor de steekproef bevroeg Securex meer dan 1.600 Belgische werknemers. 

Bron: De Standaard (8 maart 2016).