"begeleider van mens & organisatie in verandering"

hr support

HR Support

Human Relations (HR) Support

Human Relations (HR) Support bij het ontwikkelen van organisaties en teams door:

  • Manier van aanwerven en recruteren.
  • Manier van welkom heten en de eigen plaats vinden & innemen in het team.
  • Groeigesprekken: ontdekken van talenten en potentieel benutten.
  • Teamontwikkeling: werken vanuit vertrouwen en flow.
  • Klankbordgesprekken.
  • Well-Being Management: opzetten van een beleid dat de veerkracht bevordert.